Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/328/2022

(FO) David Marek (18.08.1986)

Skrabské 53, 09433 Skrabské

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €