(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 9 315 546,61 €0,00 €
2. Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. 5 920 767,80 €0,00 €