Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/7/2022

(FO) Kuruczová Aranka (06.05.1982)

Ulica ONCSA 182, 07652 Malý Horeš

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €