Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/448/2022

(FO) Talpašová Mária (23.10.1984)

Čeláre 90 , 99122 Čeláre

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €