Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/20/2023

(FO) Vlačuha Roman (07.10.1998)

Hontianske Tesáre , 96268 Hontianske Tesáre

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €