Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/33/2023

(FO) Fedorko Andrej (07.07.1970)

Snina , 06901 Snina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €