Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2023

(FO) Berky František (22.02.1998)

Zvolen , 96001 Zvolen

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €