Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2023

(FO) Bartošová Miroslava (17.11.1995)

Malá Stráňa 45, 97633 Poniky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €