Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/84/2023

(FO) Čipčalová Katarína (19.10.1984)

Trenč 114, 98532 Trenč

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €