(PO) KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35945044

Jasenova 16, 01007 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 7 728 685,26 €117 834,79 €
2. Oddelená podstata 316 369,02 €0,00 €