Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/80/2023

(FO) Polťáková Iveta (10.03.1979)

Chmelová 16/6 , 95501 Topoľčany - Veľké Bedzany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €