Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/200/2023

(FO) Boldyová Miroslava (31.01.1987)

Železničná 327/20 , 05992 Huncovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €