Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/298/2023

(FO) Burianský Antonín (06.09.1997)

Hrachovište 42, 91616 Hrachovište

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €