Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/313/2023

(FO) Gábor Róbert (21.10.1972)

Rakúsy 208, 05976 Rakúsy

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €