Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/334/2023

(FO) Stuparičová Henrieta (27.07.1993)

Kpt.Nálepku 401, 95641 Uhrovec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €