Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2023

(FO) Demeter Martin (13.07.1986)

Veľkrop 32, 09101 Veľkrop

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €