Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/12/2024

(FO) Rezdovič Andrej (09.12.1978)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €