Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €