Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/54/2024

(FO) Čonková Ľubica (10.04.1986)

Za Hronom 827, 97669 Pohorelá

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €