(PO) HORICA s.r.o., IČO 51115999

Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €