Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/74/2024

(FO) Oross Ladislav (05.12.1974)

Alžbetinská 247, 90044 Tomášov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €