Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.2 600,78 €2 600,78 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.1 355,00 €1 355,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave16,50 €16,50 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave600,00 €600,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno