Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/213/2019

(FO) Balážová Helena (29.01.1967)

Mnešická 46 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Sociálna poisťovňa32,36 €32,36 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Union zdravotná poisťovňa, a.s.566,55 €566,55 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Union zdravotná poisťovňa, a.s.192,25 €192,25 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.32,58 €32,58 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.26,77 €26,77 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno