Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Slovenská sporiteľňa, a.s.5 526,93 €5 526,93 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Sociálna poisťovňa4 248,30 €4 248,30 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Sociálna poisťovňa92,39 €92,39 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.2 928,89 €2 928,89 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.979,18 €979,18 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.1 339,19 €1 339,19 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.2,00 €2,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno