Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Daňový úrad28,62 €28,62 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Daňový úrad30,00 €30,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Daňový úrad60,00 €60,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Slovenská konsolidačná, a.s.231,92 €231,92 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Slovenská konsolidačná, a.s.319,52 €319,52 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Slovenská konsolidačná, a.s.9,12 €9,12 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Slovenská konsolidačná, a.s.1 547,88 €1 547,88 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Slovenská konsolidačná, a.s.144,71 €144,71 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Slovenská konsolidačná, a.s.436,18 €436,18 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Slovenská konsolidačná, a.s.10,29 €10,29 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno