Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/672/2019

(FO) Oláhová Viera (25.04.1946)

Horná 43 , 98101 Hnúšťa

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 BENCONT COLLECTION, a. s.2 720,91 €2 720,91 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno
2 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.1 783,75 €1 783,75 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno
3 R Collectors s. r. o.451,51 €451,51 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno
4 R Collectors s. r. o.64,64 €64,64 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno
5 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky1 499,35 €1 499,35 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Nie