Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/498/2019

(FO) Janoš Štefan (01.02.1978)

Boriny 509/10 , 97205 Sebedražie

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Krajský súd v Bratislave99,58 €99,58 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.16 836,93 €16 836,93 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.80,97 €80,97 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.72,60 €72,60 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.10,00 €10,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 LICITOR factoring, s.r.o.2 729,65 €2 729,65 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie