Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.8 962,37 €8 962,37 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.2 248,01 €2 248,01 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.451,49 €451,49 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie