Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Prima banka Slovensko, a.s.2 422,56 €2 422,56 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno
2 TELERVIS PLUS a.s.800,44 €800,44 € Nie E
E - Iná pohľadávka
--nezadané-- Áno