Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/635/2019

(FO) Benková Viera (04.03.1963)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 CREDITEXPRESS Slovensko s. r. o.17 462,54 €17 462,54 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.245,48 €245,48 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.430,42 €430,42 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.191,93 €191,93 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.504,48 €504,48 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.386,95 €386,95 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.520,72 €520,72 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.63,84 €63,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.66,78 €66,78 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.66,78 €66,78 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno