Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Krajský súd v Bratislave52,70 €52,70 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Krajský súd v Bratislave6,60 €6,60 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Slovenská sporiteľňa, a.s.8 928,17 €8 928,17 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Slovenská sporiteľňa, a.s.5 172,33 €5 172,33 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.21 900,59 €21 900,59 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.2 616,67 €2 616,67 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno