Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Oberbank AG250 890,37 €250 890,37 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Prima banka Slovensko, a.s.450,57 €450,57 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave66,39 €66,39 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave60,00 €60,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Sociálna poisťovňa8 226,17 €8 226,17 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.140,95 €140,95 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.74,20 €74,20 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.112,45 €112,45 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.239,47 €239,47 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.284,03 €284,03 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno