Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.9 164,05 €9 164,05 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Slovenská sporiteľňa, a.s.10 579,72 €10 579,72 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.4 146,83 €4 146,83 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.748,14 €748,14 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Wüstenrot poisťovňa, a.s.23 415,55 €23 415,55 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Nie
6 Wüstenrot poisťovňa, a.s.12 756,40 €12 756,40 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Nie