Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/272/2019

(FO) Tonka Peter (13.02.1982)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Mesto Nové Zámky45,98 €45,98 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.736,03 €736,03 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Union zdravotná poisťovňa, a.s.28,00 €28,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Union zdravotná poisťovňa, a.s.4,30 €4,30 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.891,67 €891,67 € Nie --nezadané-- Áno
6 Prima banka Slovensko, a.s.910,58 €910,58 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Nie