Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1091/2019

(FO) Didiáš Tibor (06.07.1971)

Na Hrbe 4294, 97401 Banská Bystrica

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Mesto Banská Bystrica106,28 €106,28 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie
2 Mesto Banská Bystrica105,85 €105,85 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie
3 Mesto Banská Bystrica105,85 €105,85 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie
4 Mesto Banská Bystrica105,85 €105,85 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie
5 Mesto Banská Bystrica78,30 €78,30 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie
6 BENCONT INVESTMENTS, s. r. o.294,55 €294,55 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Nie