Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/66/2020

(FO) Šenitka Ján (24.01.1968)

Šarišské Jastrabie 47, 06548 Šarišské Jastrabie

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Sociálna poisťovňa4 344,78 €4 344,78 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Union zdravotná poisťovňa, a.s.42,56 €42,56 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.140,79 €140,79 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.99,67 €99,67 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.293,95 €293,95 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.218,43 €218,43 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.217,35 €217,35 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.179,05 €179,05 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.207,74 €207,74 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.41,32 €41,32 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno