Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 ČSOB Leasing, a.s.12 405,27 €12 405,27 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Home Credit Slovakia, a.s.1 080,63 €1 080,63 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Home Credit Slovakia, a.s.1 074,95 €1 074,95 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Rusnáková Veronika8 773,57 €8 773,57 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Slovenská konsolidačná, a.s.100,00 €100,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Slovenská republika - Daňový úrad Košice60,00 €60,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Sociálna poisťovňa7 002,80 €7 002,80 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Sociálna poisťovňa2 583,12 €2 583,12 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Union zdravotná poisťovňa, a.s.98,84 €98,84 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Union zdravotná poisťovňa, a.s.485,70 €485,70 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno