Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/253/2020

(FO) Hruboš Ľubomír (13.07.1963)

Prešov , 08001 Prešov

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Slovenská konsolidačná, a.s.3 351,95 €3 351,95 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Slovenská konsolidačná, a.s.836,75 €836,75 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Slovenská konsolidačná, a.s.33,52 €33,52 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Slovenská konsolidačná, a.s.51,38 €51,38 € Áno (1) E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže417,58 €417,58 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Krajský súd v Bratislave39,83 €39,83 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Krajský súd v Bratislave132,77 €132,77 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
8 Krajský súd v Bratislave92,94 €92,94 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
9 Krajský súd v Bratislave227,38 €227,38 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
10 Krajský súd v Bratislave120,00 €120,00 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno