Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/229/2020

(FO) Gumanová Verona (05.07.1952)

Čičava 198 , 09301 Čičava

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 EOS KSI Slovensko, s.r.o.2 210,22 €2 210,22 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 EOS KSI Slovensko, s.r.o.1 428,09 €1 428,09 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.177,69 €177,69 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno