Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2022

(FO) Záhumenická Marcela (15.09.1967)

Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 BENCONT INVESTMENTS, s. r. o.789,81 €789,81 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.2 172,20 €2 172,20 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno