Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/29/2023

(FO) Száraz Tomáš (30.01.1995)

Diakovce 1071, 92581 Diakovce

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Československá obchodná banka, a.s.1 487,66 €1 487,66 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky1 384,94 €1 384,94 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Friendly Finance Slovakia s.r.o.564,88 €564,88 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.4 090,37 €4 090,37 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 EOS KSI Slovensko, s.r.o.1 445,58 €1 445,58 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Nie