Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Prima banka Slovensko, a.s.5 272,62 €5 272,62 € Nie E
E - Iná pohľadávka
Áno