Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/24/2017

(PO) LEAM s.r.o., IČO 36722219

Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 2,40 €2,40 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
2 Slovenská pošta, a.s. 1,85 €1,85 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 Slovenská pošta, a.s. 1,80 €1,80 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 €0,00 € E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
5 Slovenská pošta, a.s. 10,35 €10,35 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
6 Slovenská sporiteľňa, a.s. 5,76 €5,76 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
7 Slovenská sporiteľňa, a.s. 6,90 €6,90 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
8 Fraňová Viera, JUDr. Ing. 400,00 €400,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
9 Slovenská pošta, a.s. 3,00 €3,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
10 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 1 500,00 €1 500,00 € M
M - Ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon