(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
 • Oddelená podstata veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 120,00 €120,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
2 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 42,30 €42,30 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 1,65 €1,65 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 37,60 €37,60 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
5 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 120,00 €120,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
6 NETAX Slovakia s.r.o. 480,00 €480,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
7 Sociálna poisťovňa 1 500,00 €1 500,00 €
Všeobecná podstata
B
B - Právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohladávky veriteľom
8 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 4,18 €4,18 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
9 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 112,47 €112,47 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
10 JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. 2,15 €2,15 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania