(PO) One Fashion Outlet 1 s. r. o., IČO 47248696

Ružová dolina 25, 82109 Bratislava

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata VÚB
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 ARTON s.r.o. 1 140,00 €1 140,00 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
2 COMAX - TT, a.s. 12 649,23 €7 021,23 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
3 FCC Slovensko, s.r.o. 3 000,00 €3 000,00 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
4 FCC Slovensko, s.r.o. 114,00 €114,00 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
5 Real-IST, spol. s r.o. 345,20 €345,20 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
6 JAXX s. r. o. 14 000,00 €14 000,00 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
7 JAXX s. r. o. 2 160,00 €2 160,00 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
8 JAXX s. r. o. 1 359,80 €1 359,80 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
9 BARON Security s.r.o. 16 621,92 €16 621,92 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
10 ROIN, s. r. o. 841,60 €841,60 €
Oddelená podstata VÚB
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí