Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Suchanová Vlasta, JUDr. 150,00 €150,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Suchanová Vlasta, JUDr. 32,70 €32,70 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 10,16 €10,16 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 JUDr. Vlasta Suchanová 330,00 €330,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
5 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 12,84 €12,84 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 Mgr. Peter Danczi - notár 180,60 €180,60 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
7 JUDr. Vlasta Suchanová 2 577,22 €2 577,22 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
8 Okresný súd Nitra 32,48 €32,48 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku