(PO) B.N.L., s.r.o., IČO 35834315

Winterova 62, 92101 Piešťany

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata 1
 • Oddelená podstata 2
 • Oddelená podstata 3
 • Oddelená podstata 4
 • Oddelená podstata 5
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
Neboli nájdene žiadne pohľadávky proti podstate v tejto kategórii