Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/144/2019

(FO) Barhoumi Riadh (02.08.1981)

Veternicová 3158, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Ing. Anett Pirohár 600,00 €600,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Ing. Anett Pirohár 180,00 €180,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku