Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/360/2019

(FO) Čonka Slavomír (09.07.1982)

Levočské Lúky 1071, 05401 Levoča

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Lányiová Mária, JUDr., správca 1,50 €1,50 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Lányiová Mária, JUDr., správca 1,50 €1,50 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Lányiová Mária, JUDr., správca 500,00 €500,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku