Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 B.F.B. správcovská, v.o.s. 208,01 €208,01 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 B.F.B. správcovská, v.o.s. 262,56 €262,56 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 B.F.B. správcovská, v.o.s. 12,42 €12,42 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
4 Okresný súd Nitra 2,00 €2,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku